Przełącz na polski switch EnglishZAKŁAD INŻYNIERII RZECZNEJ SGGW


PROJEKTY

- Ocena redukcji ładunku rumowiska unoszonego w wezbraniach opadowych przez mały zbiornik wodny w zlewni miejskiej, Kierownik projektu: dr inż. Adam Krajewski
- Estimation of Uncertainty in Rainfall RunOff modelling, Korea, Poland and Slovakia (Ocena niepewności w modelowaniu opad-odpływ; Korea, Polska i Słowacja), Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik
- Adaptacja metody CN-NRCS do modelowania wezbrań powodziowych w małych zlewniach, Kierownik projektu: prof. dr hab. Kazimierz Banasik, grant badawczy własny
- Zastosowanie modelu o parametrach skupionych do oceny reakcji zlewni zurbanizowanej na opad, Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, grant badawczy promotorski
- Prediction and the reduction of diffuse pollution solid emission and extreme flows from rural areas
- Monitoring ilości i jakości wód dopływających do Jeziora Zdworskiego
- International Symposium on Sediment dynamics for a changing future, June 14-18, 2010, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
- Zastosowanie kalcytu dla celów wiązania fosforu w osadach dennych eutroficznych jezior polimiktycznych na przykładzie Jeziora Zdworskiego. Grant promotorski mgr inż. Agnieszki Bańkowskiej.
- Transport i chrakterystyka rumowiska unoszonego w wezbraniach półrocza zimowego. Grant badawczy dr inż. Agnieszki Hejduk
- Charakterystyka zjawiska suszy atmosferycznej i hydrologicznej w małej zlewni nizinnej, przy pomocy wybranych parametrów ilościowych i jakościowych. Grant badawczy dr inż. Ewy Kaznowskiej

Webmaster
Copyright ©  2010