Przełącz na polski switch EnglishZAKŁAD INŻYNIERII RZECZNEJ SGGW


KONTAKT

Kierownik Zakładu:

Dr inż. Leszek Hejduk
Telefon: +48 22 5935287

Zastępca kierownika Zakładu:
Dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. SGGW
Telefon: +48 22 5935285Zakład Inżynierii Rzecznej
Katedra Inżynierii Wodnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159
02-787
Warszawa

Fax +48 22 59 35 282

Budynek 33

Webmaster
Copyright ©  2010