Przełącz na polski switch EnglishZAKŁAD INŻYNIERII RZECZNEJ SGGW


INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Zakład Inżynierii Rzecznej SGGW jest częścią Katedry Inzynierii Wodnej na Wydziale Budownictwa i Inzynierii Środowiska SGGW. Główne zagadnienia, którymi zajmują się pracownicy Zakładu to:
- modelowanie procesów środowiskowych
- transport rumowiska w rzekach i zbiornikach
- erozja i sedymentacja w zlewniach, rzekach i zbiornikach
- inżynieria rzeczna i hydraulika budowli wodnych z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska
- odpływ wody i rumowiska w zlewniach zurbanizowanych
Zakład dysponuje zapleczem badawczym w postaci:
- laboratorium hydraulicznego, o powierzchni ok. 330 m kw. wyposażonego w instalacje niezbędne do prowadzenia badań z ciągłą i automatyczną rejestracją danych (koryto laboratoryjne o stałym prostokątnym przekroju o długości 28 m. szerokości 0,6 m i wysokości 1 m oraz koryto o regulowanym spadku,

- zlewni badawczej małej, nizinnej rzeki Zagożdżonki o powierzchni 82,4 km kw. położonej na Równinie Radomskiej. Zlewnia została wyposażona w urządzenia do automatycznej rejestracji opadów, przepływów, transportu rumowiska unoszonego oraz innych elementów hydrometeorologicznych. Uzyskiwane wyniki stanowią podstawę do identyfikacji i weryfikacji matematycznych modeli obiegu wody i materii stałej w zlewni rzecznej.


Webmaster
Copyright ©  2010