Przełącz na polski switch English







ZAKŁAD INŻYNIERII RZECZNEJ SGGW


DYDAKTYKA

Prowadzacy Przedmioty:
prof. dr hab. Kazimierz Banasik Zagrożenia i Techniki Ochrony Hydrosfery
prof. dr hab. Jan Żelazo Renaturyzacja Srodowisk Wodnych
Podstawy Infrastruktury Technicznej
Ocena Oddziaływania na Srodowisko
Inżynieria Rzeczna
dr hab. inz. Zbigniew Popek Ocena Oddziaływania na Srodowisko
Inżynieria Rzeczna
Ochrona przed powodzi±
Podstawy Infrastruktury Technicznej
dr inz. Dariusz Górski Informatyczne Postawy Projektowania
Procesy Erozji i Sedymentacji
Wpływ Budowli Wodnych na Srodowisko
Modelowanie Procesów Srodowiskowych
dr inz. Leszek Hejduk Zagrożenia i Techniki Ochrony Hydrosfery
Metody Komputerowe w Inżynierii
Monitoring i Bioindykacja
dr inz. Piotr Siwicki Budownictwo Wodne
Hydrotechnika
dr inz. Janusz Urbański Budownictwo Wodne
dr inz. Mariusz Barszcz Zagrożenia i Techniki Ochrony Hydrosfery
Metody Komputerowe w Inżynierii
dr inz. Sławomir Bajkowaki Budownictwo Wodne
Hydrotechnika
Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych
Podstawy Infrastruktury Technicznej
dr inz. Michał Wasilewicz Inżynieria Rzeczna
Renaturyzacja Srodowisk Wodnych
Ocena Oddziaływania na Srodowisko
dr inz. Agnieszka Hejduk Informatyczne Podstawy Projektowania
mgr inz. Agnieszka Bańkowska Renaturyzacja Srodowisk Wodnych
mgr inz. Karolina Sawa Podstawy Infrastruktury Technicznej





Webmaster
Copyright ©  2010